(1)
Kārkliņš, J. Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas Un nākotnes perspektīvas Kontekstā Ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā Uz Vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi. JULL 2012, 133-150.