[1]
Beļska, A. 2010. Padomju krimināltiesību ietekme uz vainas teorijas attīstību Latvijas krimināltiesībās: The Influence of Soviet Criminal Law on the Development of the Theory of Guilt in Latvia’s Criminal Law. Journal of the University of Latvia. Law. 1 (Sep. 2010), 194–208.