[1]
Kārkliņš, J. 2012. Vispārējo līgumtiesību attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas un nākotnes perspektīvas kontekstā ar Eiropas Komisijas risinājumiem virzībā uz vienotu Eiropas līgumtiesību izstrādi. Journal of the University of Latvia. Law. 3 (Sep. 2012), 133–150.