[1]
Innus-Pāvelskopa, S. 2013. Personas tiesības uz Latvijas Republikas ģimenes pabalstu saņemšanu, pārvietojoties Eiropas Savienībā, jēdziena “pastāvīgā dzīvesvieta” interpretācija. Journal of the University of Latvia. Law. 4 (Jun. 2013), 40–56.