Karlsone, A. (2022) “Modes ietekme 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma Vidzemes sieviešu tradicionālajā apģērbā: krāsu aspekts”, Arheoloģija un etnogrāfija, 32, pp. 115–136. doi: 10.22364/aue.32.05.