Karlsone, A. (2022). Modes ietekme 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma Vidzemes sieviešu tradicionālajā apģērbā: krāsu aspekts. Arheoloģija Un etnogrāfija, 32, 115–136. https://doi.org/10.22364/aue.32.05