[1]
Karlsone, A. 2022. Modes ietekme 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma Vidzemes sieviešu tradicionālajā apģērbā: krāsu aspekts. Arheoloģija un etnogrāfija. 32, (Dec. 2022), 115–136. DOI:https://doi.org/10.22364/aue.32.05.